hi tea @brkaraoke d taiping
*am wearing t-shirt belicious boutique cafe.